Självförsvarskurs arrangeras regelbundet på Kali Sikaran Göteborg. När; var eller hur avgörs mest av ditt behov och möjligheter. En seriös kurs i självförsvar hålls av en professionell instruktör med dokumenterad erfarenhet och den är inte gratis. Det finns massor av PR kampanjer där man använder gratis kurser i marknadsföringssyfte och det låter bra men säger väldigt lite om kompetens och seriositet, det finns inga kvalitets eller certifieringskrav för att hålla kurser i självförsvar tyvärr.

 

Instruktörerna på Kali Sikaran Göteborg jobbar med att instruera Militär, Polis, Livvakter och människor med speciella säkerhetsbehov och tar detta på stort allvar. De kurser som arrangeras öppet anpassas efter deltagarnas förmåga och fysiska förutsättningar. Några av kurserna i självförsvar som arrangeras är följande:

 

  • Intensivkurs i självförsvar (3 veckor)

  • Intensivkurs i självförsvar (heldag) 

  • Kvinnligt självförsvar

  • Självförsvar mot kniv

  • Kali Sikaran - Filippinskt självförsvar

  • Specialtema 

SELFDEFENCE WITH CONFIDENCE

Copyright © 2023 | Kali Sikaran  | Designed by: Freelaner Istiaq